Уголовное право России. В 2 т. Учебник. Под ред. Игнатова А.Н., Красикова Ю.А.  -М., 2000. -(639+816)с.

Яндекс.Метрика