Гидденс Энтони. Социология. Учебник / Пер. с англ.   -М., 2005. -632 с.

Яндекс.Метрика