Правоведение. Учебник. Под общ. ред. Мальцева Г.В.  -М., 2003. -584 с.

Яндекс.Метрика MAXCACHE: 0.54MB/0.00143 sec