Обществознание. Учебник. 6 класс / Данилов Д.Д., Сизова Е.В. и др. -М., 2013. -224 с.

Яндекс.Метрика