Математика. Учебник / Данилова Ю.М., Журбенко Л.Н., Никонова Г.А. и др. -М., 2009. -496 с.

Яндекс.Метрика