Философия. Учебник / Под ред. Лавриненко В.Н.  -М., 2004. -511 с.

Яндекс.Метрика MAXCACHE: 0.51MB/0.00161 sec