Экономика предприятия. Под ред. Сафронова Н.А. _Учебник -М., 1998. -584 с.

Яндекс.Метрика MAXCACHE: 0.5MB/0.00015 sec