ЕГЭ 2017. Обществознание. Комплекс материалов / Котова О.А., Лискова Т.Е.  -М., 2017. -232 с.

Яндекс.Метрика